Uitnodiging Contactdag ICOMOS Vlaanderen-Brussel en ICOMOS Nederland

Archeologie en ontwikkeling van Antwerpen en andere historische steden

Felixarchief, Oude Leeuwenrui 29, 2000 Antwerpen

Zaterdag 28 oktober 2017, 9u30-17u
 

Gravure van Claudio Duchetti  (16de eeuw)
 Foto P. Lombaerde
 
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de jaarlijkse contactdag van ICOMOS Vlaanderen-Brussel en ICOMOS Nederland. De nooit aflatende zorg voor ‘Water en Erfgoed in de Toekomst' van de Lage Landen is ook in 2017 de krachtlijn van deze studiedag.
De ontwikkeling van historische havensteden zoals Antwerpen en Amsterdam wordt belicht vanuit de analyse van de fundamenten op basis van doorgedreven archeologisch onderzoek. De blauwdruk van de uitbreiding van een metropool met een bouwfysische infrastructuur aangepast aan toekomstige noodwendigheden en de expansie van een wereldhaven in relatie tot een afweging van economische belangen en de beheersing van het ‘wassende water’, wordt door de sprekers geschetst. 
 

Programma (zie link onderaan voor meer informatie): 
 • 09.30u:  Ontvangst in Felixarchief
 • 10.00u: Verwelkoming door Ir. Bénédicte Selfslagh, Voorzitter ICOMOS Vlaanderen-Brussel en Voorzitter ICOMOS België
 • 10.15u: Introductie door Dhr. Rob Van de Velde, Schepen voor ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, erfgoed en groen van de Stad Antwerpen
 • 10.30u: Lezing door Prof. Dr. Em. Piet Lombaerde, Universiteit Antwerpen: Een ontmoeting tussen iconografie en realiteit: de Spaanse omwalling herontdekt.
 • 11.15u: Lezing door Lic. Johan Veeckman, Adjunct-coördinator Archeologie en Monumentenzorg/ Stadsontwikkeling, Stad Antwerpen: Archeologie komt boven water. Kansen en mogelijkheden binnen het Vlaams en Stedelijk beleidskader.
 • 11.45u: Lezing door Lic. Karen Minsaer, Afdelingschef Dienst Archeologie, Stad Antwerpen: Archeologisch onderzoek van de 16de eeuwse Kipdorppoortsite: opgraving en valorisatie.
 • 12.15u: Bezoek aan het Felixatelier, werk- en tentoonstellingsruimte van de stedelijke archeologische dienst.
 • 12.30u-13.30u: Broodjeslunch

Doorbraak van de Sint-Antoniusdijk in Amsterdam
Schilderij van Jan Asselijn (1610-1652)  
 • 13.30u: Introductie door Drs. Erik Luijendijk, Planoloog en Raadslid ICOMOS Nederland: Water & Erfgoed in de toekomst Projectvoorstelling en Film
 • 14.00u: Lezing door Dr. Jaap Evert Abrahamse, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Nederland: Een schone maagd met stinkende adem: de waterhuishouding in vroegmodern Amsterdam.
 • 14.45u : Videopresentatie door Prof. Dr. Ing. Carola Hein, Hoofd van Departement Geschiedenis van Architectuur en Stedenbouw, TU Delft: History of Port Cities
 • 15.15u: Lezing door Lic. Karen Minsaer en Lic. Veerle Hendriks, Stadsarcheologen:  De Antwerpse Scheldekaaien, van historisch waterfront naar masterplan voor de toekomst.
 • 15.45 - 16.15u: Wandeling naar de archeologische site van Kipdorppoort op het kruispunt van de Italiëlei en de Franklin Rooseveltplaats
 • 16.15u: Werfbezoek op de opgravingssite van de Spaanse Omwalling o.l.v. Lic. Karen Minsaer en Dr. Femke Martens
 • 17.00u: Afsluitende drink  
Kazemat van de Kipdorpbastion
Foto: K.  Minsaer

 
Inschrijven:
Inschrijven voor de contactdag kan tot en met 21 oktober 2017 mits registratie  en overschrijving van uw bijdrage: 
 
€20 voor ICOMOS-leden en studenten, €30 voor niet-leden

Te betalen via overschrijving op:
ICOMOS Vlaanderen-Brussel vzw, Oude Beurs 27   2000 Antwerpen
IBAN: BE12 4310 5440 0192     BIC:KREDBEBB

Met vermelding van: 'Contactdag ICOMOS 2017 + naam'
   
Indien u na inschrijving toch verhinderd zou zijn, gelieve u zich dan ook uiterlijk voor 21 oktober terug uit te schrijven of het secretariaat van ICOMOS Vlaanderen-Brussel te verwittigen, zo niet wordt de forfaitaire som van 20€ aangerekend.


Hoe deze contactdag bereiken?: 
Gebruik bij voorkeur openbaar vervoer naar en in de Stad Antwerpen omwille van ‘Knip in de Leien’.
Bus Lijn 17 Richting Rijnkaai (om de 15 min en rit van 10 min) van Centraal Station naar Felixarchief

Organsatie:
Mimi Debruyn en Mireille Orlent voor ICOMOS Vlaanderen-Brussel
 
Gedetailleerd programma
Inschrijven
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
Oude beurs 27 2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0448 086 154
Email: vlaanderen-brussel@icomos.be

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*