Save the date: Activiteiten ICOMOS Vlaanderen-Brussel
Vrijdag 15 september 2017
Bezoek aan de Sint-Theodarduskerk (1939) van Henri Lacoste te Beringen en  bezoek aan het restauratie atelier van Renotec in Geel gespecialiseerd in glasramen in beton. 

Zaterdag 28 oktober 2017  Contactdag met ICOMOS Nederland
Rond het thema van de archeologie van de Spaanse Omwalling in Antwerpen (Leien) en het Masterplan voor de Scheldekaaien. 

Vrijdag 1 december 2017 
Bezoek aan de Wolferswinkel (1912) van Victor HORTA
UNESCO Werelderfgoed
Delen van het Zoniënwoud toegevoegd aan de lijst van Werelderfgoed


Op het voorbije Werelderfgoedcomité in Krakau werden delen van het Zoniënwoud toegevoegd aan de lijst van het werelderfgoed, als onderdeel van een dossier met 78 uitzonderlijke beukenwouden in 12 Europese landen. Dit dossier bevatte een uitbreiding van een reeds bestaand Werelderfgoed-dossier met 10 extra landen. Het dossier werd toegevoegd op basis van criterium (ix) van de Werelderfgoedconventie. De wouden worden erkend omdat ze samen getuigen van de uitzonderlijke evolutie en impact van het beuken-ecosysteem in Europa sinds de laatste IJstijd. De erkenning betreft de delen die als integraal bosreservaat zijn aangeduid, waarin geen enkel beheer meer gebeurt. Deze gebieden worden gekenmerkt door een zeer volledige samenstelling met uitzonderlijk oude bomen en een rijke biodiversiteit. De gebieden werden ingeschreven als natuurlijk Werelderfgoed, meteen het eerste natuurlijk Werelderfgoed voor België


Het volledige dossier kan hier worden bekeken
Europees Erfgoedjaar 2018
Informatiesessie: EU subsidies in het kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed, 19 september 2017, Brussel
 
2018 wordt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Om internationale projecten in het kader van dat jaar op te zetten voorziet de Europese Commissie specifieke calls en mogelijkheden binnen bestaande EU-subsidieprogramma’s zoals Creatief Europa, Cosme, Horizon2020 en Erasmus +.

Om u op weg te helpen, organiseren het agentschap Onroerend Erfgoed en het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid i.s.m. vleva op 19 september 2017 een informatiesessie.

Tijdens dit event krijgt u antwoorden op vragen zoals:
 • Wat is het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed? En hoe zit het in Vlaanderen?
 • Welke concrete mogelijkheden voor internationale projecten rond erfgoed zijn er binnen EU-subsidieprogramma’s in het kader van dit jaar?
Meer info
ICOMOS Internationaal
Herinnering: ICOMOS Internationaal General Assembly,  11-15 december 2017, New Delhi (Indië) 
 

 
ICOMOS Internationaal organiseert dit jaar zijn 19de driejaarlijkse Algemene Vergadering in New Delhi, Indië. Aan deze Algemene Vergadering gaat ook een wetenschappelijk symposium vooraf met alle thema: 'Heritage and Democracy'.  Tijdens het wetenschappelijke symposium zullen ook volgende subthema's behandeld worden:
 • Integrating heritage and sustainable urban development by engaging diverse communities for heritage management. 
 • The role of cultural heritage in building peace and reconciliation
 • Protecting and interpreting cultural heritage in the age of digital empowerment
 • Culture-nature journey, exploring the complexities of human relationships with natural and cultural places. 
Leden van ICOMOS Vlaanderen-Brussel die zich al ingeschreven hebben of geïnteresseerd zijn om aanwezig te zijn in New Delhi kunnen dit meedelen aan ons secretariaat.
Meer info
Colloquia en congressen
Forum: Stained Glass: Art at the Surface, Creation, Recognition, Conservation. Cambridge (UK), 4-5 September 2017.

The next event is the Forum for the conservation and technology of Historic Stained Glass, organized jointly with the Society of Glass technology.

The Committee’s purpose is to promote the knowledge and preservation of stained glass windows, in accordance with the goals and objectives of ICOMOS and the Corpus Vitrearum. Its membership comprises internationally recognized specialists in the field, including art historians, scientists, architects, and conservators-restorers.
 
The Committee develops various activities:  
 • the production of informational documents and guidelines for the public, 
 • the organization of scientific conferences or workshops 
 • the organization of seminars, study trips and site visits,
 • the stimulation of research on conservation-restoration topics.
Voor geïnteresseerden, dit wetenschappelijke comité is ook open voor nieuwe leden. Mensen met expertise of interesse in dit onderwerpen kunnen meer informatie hier vinden.
Studiedag: ‘Erfgoed en Herbestemming’, 8 september 2017, deSingel, Antwerpen
 

Onroerend erfgoed en herbestemming, herbestemming en hedendaagse architectuur? Het voorbije jaar dompelde een groep jonge ontwerpers en kunstenaars zich onder in dit thema tijdens de Meesterproef 2017 Erfgoed en Herbestemming. De informatie die deze jongeren kregen, willen we nu op een andere manier doorgeven.

Tijdens de studiedag op 8 september zullen verschillende sprekers hun visie op herbestemming en erfgoed schetsen. In al hun verscheidenheid zullen zij een overzicht geven van de ruime mogelijkheden en verschillende benaderingswijzen van een kwaliteits- en respectvolle herbestemming, gaande van eerder restauratieve tot drastische transformaties van het erfgoed.

 • Wanneer: 8 september (in voor of namiddag)
 • Locatie: deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen
 • Doelpubliek: erfgoedconsulenten, lokale besturen, architecten, middenveld onroerend erfgoed
Het programma en de mogelijkheid tot inschrijven volgen in augustus via de website van het Agentschap Onroerend erfgoed. 
Meer info & Inschrijven
Cursus: ICCROM 18th International Course on Wood Conservation Technology, online van 9 April tot 11 May 2018 en in Oslo (Noorwegen) van 4 tot 29 Juni 2018.  
 

Cursus georganiseerd door ICCROM, het Noorse Riksantikvaren en NTNU

The wood course aims is to promote cultural understanding and research in the field of wood conservation, and to be a valuable resource for the work of the individual participants in their respective countries.  

The course announcement is included below.

We are interested in inviting applications from mid-career professionals with a minimum of three years work experience in wood conservation.

Deadline voor application is: 30 September 2017
Meer info
Vorige nieuwsbrieven van ICOMOS Vlaanderen-Brussel:
Mei 2017
Maart 2017 (deel 1) - Maart 2017 (deel 2)
Februari 2017
Januari 2017
Leden die studiedagen of evenementen van hun organisatie in de nieuwsbrief van ICOMOS Vlaanderen-Brussel wensen aan te kondigen, dienen de informatie voor de 23ste van elke maand te bezorgen aan vlaanderen-brussel@icomos.be.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
Oude beurs 27 2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0448 086 154
Email: vlaanderen-brussel@icomos.be

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*