UNESCO Werelderfgoed
40ste sessie van het UNESCO Werelderfgoedcomité 2016, Istanbul (Turkije)

Leden van ICOMOS Vlaanderen-Brussel die geïnteresseerd zijn om meer kennis op te doen over de Werelderfgoedprocedures, om als deskundigen te kunnen optreden of om hun Werelderfgoed site goed te beheren, kunnen overwegen om deel te nemen aan de eerstkomende vergadering die in Istanbul zal plaatsvinden. 
Ook dit jaar hoopt ICOMOS Vlaanderen-Brussel hen het statuut van waarnemer te kunnen aanbieden. Kandidaten dienen hun interesse  per kerende aan ons secretariaat mee te delen.
Lees meer
Reconstructie
Oproep voor meer voorbeelden
Naar aanleiding van de vergadering van de voorzitters van Europese ICOMOS comités rond het thema recontructies, werd ook een oproep gelanceerd door ICOMOS Europe naar de leden van de verschillende nationale comités om Powerpoint-presentaties door te sturen met voorbeelden van reconstructies. Bij deze presentaties moeten de slides telkens een foto van het voorbeeld weergeven met daarbij telkens vermelding van de locatie (in Verdana, 22). Deze voorbeelden zullen dan samen in één presentatie worden gegoten om als start van de centrale discussie te dienen. Deelnemen kan door uw voorbeelden door te sturen naar ons secretariaat. 
Call for Papers: “Post-disaster reconstruction”, 2016 Advisory Committee Symposium, 20 oktober 2016, Istanbul, Turkije

Dit jaar handelt het jaarlijkse ICOMOS symposium over reconstructie. Hierbij komt niet enkel reconstructie na gewapende conflictn of oorlogen aan bod maar ook na natuurrampen. ICOMOS International lanceerde hiervoor ook een Call for Papers met als deadline 3 juni 2016. 

Korte inhoud en voorlopig programma: .pdf
Ondertussen werd ook de website gelanceerd
ICOMOS Vlaanderen-Brussel
Nieuws van de laatste Raad van Bestuur:

De Raad van Bestuur van ICOMOS Vlaanderen-Brussel vergadert slechts een vijftal keer per jaar. De laatste vergadering vond plaats op 12 mei en er werd beslist om telkens een kort verslag uit te brengen via de elektronische nieuwsbrief. 

Na de succesvolle Algemene Vergadering van 22 april, werd opgemerkt dat een aantal werkende leden al een paar jaren weinig of niets van zich laten horen: zij zullen aangeschreven worden om te vragen of zij geïnteresseerd blijven om deel uit te maken van de Algemene Vergadering. 

Op verschillende manieren zal ICOMOS Vlaanderen-Brussel bijdragen tot het internationale debat over reconstructies - vandaar ook de ledenactiviteit op 1 juni.

ICOMOS Vlaanderen-Brussel is een partner van de Vlaamse UNESCO-Commissie en het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de reizende tentoonstelling "Culture under Attack". Deze tentoonstelling werd al getoond tijdens het Interpret Europe colloquium  in Mechelen en zal ook opgesteld  de UNESCO Conferentie UNITE4HERTIAGE die op 9-10 juni in Brussel zal plaatsvinden. Leden die de tentoonstelling wensen te plaatsen in hun instelling, kunnen contact opnemen met het secretariaat.

ICOMOS Europa bereidt zich voor om actief mee te werken aan "2018, European Year of Cultural Heritage" rond het thema "gemeenschappelijk erfgoed". Sara Van Rompaey, lid van de raad van bestuur, vertegenwoordigt ICOMOS Europa in de vergaderingen  van de Alliantie 3.3 van Europese erfgoedverenigingen.

ICOMOS internationaal wenst in oktober dit jaar een buitengewone algemene vergadering te organiseren om de internationale statuten opnieuw te amenderen. Ons comité heeft actief meegewerkt aan het negatieve advies dat ICOMOS België heeft uitgebracht. Ons comité zal er ook over waken dat ICOMOS gekenmerkt blijft door een grote culturele diversiteit.

ICOMOS Internationale Wetenschappelijke Comités
Studiedagen: 2000 year Shared Built Heritage in Central Europe – Border Region Germany-France-Luxemburg, 4-12 september 2016. 

Het ICOMOS International Scientific Committee on Shared and Built Heritage en de nationale comités van Duitsland, Frankrijk en Luxemburg organiseren een studieronde doorheen hun grensstreek. Vooral het beheer van 'shared built heritage' staat in de belangstelling.  
Lees meer in het Engels
Lees meer in het Frans
Congres: Historical Perspective of Heritage Legislation, 12-13 oktober 2016. Tallinn (Estland)

Het ICOMOS International Scientific Committee on Legal, Administrative and Financial Issues organiseert in samenwerking met de Nationale comités van Scandinavië en de Baltische staten een congres met als doel: het bediscussiëren van de relatie tussen wetgeving en gemeenschappelijke waarden. Er worden presentaties verwacht van zowel historische als hedendaagse onderwerpen. 

Meer info op de website van het Estse Nationale Comité of via mail bij Riin Alatalu

Leden van ICOMOS Vlaanderen-Brussel die deelnemen aan een vergadering van een Internationaal Wetenschappelijk Comité kunnen een (beperkte) financiële tussenkomst aanvragen mits aan volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Aanvragen dienen op voorhand te gebeuren en door de Raad van Bestuur goedgekeurd te worden;
  • Een verslag over de vergadering dient samen met de schuldvordering en bewijsstukken ingediend te worden;
  • Een verslag dient ook uitgebracht te worden op het Forum van de Internationale Wetenschappelijke Comités;
  • De kosten worden niet gedragen door een andere instelling;
  • Indien er inschrijvingskosten zijn, dan gaat de bijdrage eerst naar deze kosten.
Vorige nieuwsbrief gemist? Je kan hem hier alsnog vinden
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
Oude beurs 27 2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0448 086 154
Email: vlaanderen-brussel@icomos.be

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*